Nouns That Start with Z

The letter ‘Z’, often the final frontier in alphabetical listings, is home to a unique and intriguing collection of nouns. These nouns, though less commonly used, offer a fascinating glimpse into various aspects of life, culture, and nature.

From the animal kingdom to geographical locations, and from the realms of science to everyday objects, the diversity of nouns starting with ‘Z’ is surprisingly vast. This exploration into ‘Z’ nouns not only broadens our vocabulary but also deepens our appreciation for the richness of the English language. Let’s embark on a journey through these captivating nouns, each accompanied by a succinct definition and a brief, illustrative example.

Nouns That Start With Z

Zoonoses Zealotism
Zizania Ziega
Zeriba Zoon
Zirbanit Ziti
Zirconoid Zymose
Zoos Zoisite
Zygenid Zinc
Zacco Zenick
Zeolite Zoophytology
Zeppelin Zimmer
Zoogloea Zymophyte
Zebub Zygospore
Zoonite Zemindar
Zamia Zamouse
Zauschneria Zionist
Zygoma Zaratite
Zapper Zoanthacea
Zabaism Zarathustrism
Zythem Zaphrentis
Zircofluoride Z-Score
Zigzag Zeugmatic
Zygodactyl Zokor
Zend-Avesta Zenith
Zocco Zoospore
Zeuglodon Zohar
Zooplankton Zoetic
Zilch Zaptiah
Zeolites Zoanthus
Zoolatry Zunyi
Zeds Zwanziger
Zegedine Zopilote
Zinciferous Zechin
Zoril Zarf
Zoning Ziggurat
Zoography Zenanas
Zone Zoophorous
Zany Zizel
Zope Zoomelanin
Zoetrope Zayat
Zachun Zoocytium
Zoochemistry Zoom
Zif Ziphioid
Zeaxanthin Zerda
Zhoukou Zaerthe
Zirconia Zaffer
Zygodactyli Zoogamy
Zookeepers Zoogony
Ziphiidae Zocle
Zabaglione Zemstvo
Zucchini Zoroastrianism
Zibeth Zollverein
Zincograph Zendik
Zoster Zingaro
Zamang Zagazig
Zoogeny Zeitgeist
Zefta Zaphara
Zombie Zulus
Zuisin Zincane
Zoea Zodiacs
Zumometer Zoochemy
Zehner Zumology
Zeus Zomboruk
Zamindari Zurich
Zantiot Zechstein
Zincide Zona
Zeta Zinnia
Zipper Zither
Zealotist Zodiac
Zest Zedoary
Zonaria Zygapophysis
Ze Zed
Zoonule Zoocyst
Zootomy Zoographist
Zambo Zygosis
Zoonotic Zygantrum
Zapotilla Zabian
Zoomorphism Zhuhai
Zend Zebu
Zamboorak Zemindari
Zoned Zumbooruk
Zillah Zee
Zoogeographical Zampogna
Zipline Zygodactyle
Zaniness Zircon
Zinger Zoo
Zincite Zequin
Zoanthropy Zantewood
Zimbabwean Zoodendrium
Zymometer Zoantharian
Zamindar Zemstvos
Zeugma Zoophilist
Zealotry Zebrawood
Zinnwaldite Zimbabwe
Zalambdodont Zoroastrian
Zephyr Zionism
Zeylanite Zymosis
Zirconate Zeno
Zyme Zilla
Zipped Zoophaga
Zealant Ziska
Zincographer Zufolo
Zircona Zoantharia
Zythum Zag
Zibeline Zygosperm
Zunyite Zoogeography
Zoopathology Zoophyta
Zoologer Zygomatic-Bone
Zoloft Zander
Zelenograd Zootomist
Zoophite Zine
Zululand Zosterops
Zakat Zooid
Zincification Zoology
Zig Ziploc
Zoologist Zygobranchia
Zebra Zaimet
Z-Axis Zebec
Zahedan Zoroastrism
Zara Zymase
Zoonomy Zestril
Zoophagan Zen
Zylonite Zambia
Zillionaire Zandmole
Zoccolo Zemindary
Zoozoo Zinsang
Zumological Zora
Zibet Zoochlorella
Zoosperm Zinkenite
Zonure Zarthe
Zhob Zenik
Zincography Zemni
Zymolysis Zymosimeter
Zymology Zodiacal
Zubr Zaim
Za Zamboanga
Zeuglodonta Zonulet
Zeekoe Zaz
Zigzaggery Zoographer
Zing Zoopraxiscope
Zoanthodeme Zanjan
Zawn Zetetic
Zumic Zonnar
Zit Zooerythrine
Zietrisikite Zoide
Zion Zythepsary
Zooecium Zonation
Zonar Zebra-Fish
Zincode Zygosphene
Zairean Zombies
Zealot Zawiya
Zamboni Zanyism
Zati Zymome
Zenana Zeugobranchiata
Zygote Zooids
Zantac Zanzibar
Zillion Zein
Zarnich Zouave
Zoosporangium Zea
Zeal Zorilla
Zymogen Zoilism
Zymogene Zinfandel
Zamindary Zaibatsu
Zero Zareba
Zip Zeuzerian
Zuche Zittern
Zookeeper Zax
Zuchetto Zoot
Zephyrus Zonule
Zamite Zyophyte
Zu/Is Zoopsychology
Zabism Zingel
Zostera Zymologist
Ziment-Water Zimb
Zwitterionic Zap
Zoophily Zygodactylae
Zink Zygosity
Zain Zobo
Zloty Zin
Zydeco Zirconium

Explore More:

(A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z)

Nouns That Starting With Z

 1. Zebra
  • Meaning: Animal
  • Example: Zebra grazed on African plains.
 2. Zenith
  • Meaning: Apex
  • Example: Sun reached its zenith overhead.
 3. Zephyr
  • Meaning: Breeze
  • Example: Zephyr whispered through the trees.
 4. Zeppelin
  • Meaning: Airship
  • Example: Zeppelin soared in the sky.
 5. Zircon
  • Meaning: Mineral
  • Example: Zircon sparkled with hidden brilliance.
 6. Zodiac
  • Meaning: Astrology
  • Example: Zodiac signs guide many beliefs.
 7. Zucchini
  • Meaning: Vegetable
  • Example: Zucchini grew in the garden.
 8. Ziggurat
  • Meaning: Temple
  • Example: Ziggurat stood tall in Mesopotamia.
 9. Zymurgy
  • Meaning: Fermentation
  • Example: Zymurgy is essential in brewing.
 10. Zloty
  • Meaning: Currency
  • Example: Zloty is Poland’s national currency.
 11. Zombie
  • Meaning: Undead
  • Example: Zombie stories thrill many people.
 12. Zest
  • Meaning: Enthusiasm
  • Example: Zest for life is infectious.
 13. Zen
  • Meaning: Meditation
  • Example: Zen practices encourage mindfulness, peace.
 14. Zarzuela
  • Meaning: Opera
  • Example: Zarzuela combines singing with dialogue.
 15. Zebu
  • Meaning: Cattle
  • Example: Zebu adapted to tropical climates.
 16. Zero
  • Meaning: Nothing
  • Example: Zero is a starting point.
 17. Zephyr
  • Meaning: Wind
  • Example: Zephyr cooled the summer day.
 18. Zinc
  • Meaning: Metal
  • Example: Zinc is crucial in metallurgy.
 19. Zither
  • Meaning: Instrument
  • Example: Zither’s strings produce melodious sounds.
 20. Zoo
  • Meaning: Sanctuary
  • Example: Zoo housed diverse animal species.
 21. Zoonosis
  • Meaning: Disease
  • Example: Zoonosis can transfer to humans.
 22. Zygote
  • Meaning: Cell
  • Example: Zygote marks the life’s beginning.
 23. Zephyranthes
  • Meaning: Flower
  • Example: Zephyranthes bloom after summer rains.
 24. Zirconium
  • Meaning: Element
  • Example: Zirconium is used in reactors.
 25. Zoology
  • Meaning: Science
  • Example: Zoology studies animal behavior, structure.
 26. Zipper
  • Meaning: Fastener
  • Example: Zipper secured the jacket tightly.
 27. Ziti
  • Meaning: Pasta
  • Example: Ziti baked with cheese, sauce.
 28. Zamindar
  • Meaning: Landlord
  • Example: Zamindar owned extensive agricultural lands.
 29. Zealot
  • Meaning: Fanatic
  • Example: Zealot advocated for radical changes.
 30. Zephyrus
  • Meaning: Deity
  • Example: Zephyrus, the Greek god of wind.
 31. Ziggurat
  • Meaning: Structure
  • Example: Ancient ziggurat stood in Ur.
 32. Zambezi
  • Meaning: River
  • Example: Zambezi River flows through Africa.
 33. Zebrawood
  • Meaning: Timber
  • Example: Zebrawood used in fine carpentry.
 34. Zillion
  • Meaning: Number
  • Example: Zillion stars twinkled overhead.
 35. Zwitterion
  • Meaning: Molecule
  • Example: Zwitterion has dual charge distribution.
 36. Zipline
  • Meaning: Adventure
  • Example: Zipline offered breathtaking jungle views.
 37. Zucchetto
  • Meaning: Cap
  • Example: Zucchetto worn by Catholic clergy.
 38. Zymology
  • Meaning: Study
  • Example: Zymology focuses on fermentation processes.
 39. Zygospore
  • Meaning: Spore
  • Example: Zygospore is a fungal stage.
 40. Zapper
  • Meaning: Device
  • Example: Zapper eliminated pesky mosquitoes effectively.

Common Nouns Starting With Z

 1. Zebra – Animal
 2. Zinc – Metal
 3. Zephyr – Breeze
 4. Zenith – Apex
 5. Zest – Enthusiasm
 6. Zucchini – Vegetable
 7. Zodiac – Astrology
 8. Zombie – Creature
 9. Zone – Area
 10. Zither – Instrument
 11. Zygote – Cell
 12. Zipper – Fastener
 13. Zircon – Mineral
 14. Zoo – Sanctuary
 15. Zloty – Currency
 16. Zephyranthes – Flower
 17. Zeppelin – Airship
 18. Zirconium – Element
 19. Zamindar – Landlord
 20. Zebu – Cattle
 21. Zwitterion – Molecule
 22. Ziti – Pasta
 23. Zapper – Device
 24. Zymology – Study
 25. Zebrawood – Timber
 26. Zillion – Number
 27. Zucchini – Squash
 28. Zephyr – Wind
 29. Zoonosis – Disease
 30. Zucchetto – Cap
 31. Zigzag – Pattern
 32. Zen – Meditation
 33. Zamboni – Resurfacer
 34. Zilch – Nothing
 35. Zapper – Eliminator
 36. Zebrawood – Wood
 37. Zephyrus – God
 38. Ziggurat – Temple
 39. Zarf – Holder
 40. Zither – Stringed
 41. Ziti – Tube
 42. Zymurgy – Fermentation
 43. Zillion – Hyperbole
 44. Zarzuela – Opera
 45. Zealot – Fanatic
 46. Zephyranthes – Lilies
 47. Zirconium – Element
 48. Zymase – Enzyme
 49. Zebra – Stripes
 50. Zygospore – Fungus

Proper Nouns Starting With Z

 1. Zurich – City
 2. Zimbabwe – Country
 3. Zagreb – Capital
 4. Zeus – Deity
 5. Zambia – Nation
 6. Zanzibar – Island
 7. Zulu – Tribe
 8. Zephyrus – Mythology
 9. Zermatt – Resort
 10. Zenobia – Queen
 11. Zacatecas – City
 12. Zamora – City
 13. Zephyrhills – Town
 14. Zeno – Philosopher
 15. Zadar – City
 16. Zaragoza – City
 17. Zebulon – Town
 18. Zephyr – Train
 19. Zeeland – Province
 20. Zola – Author
 21. Zambezi – River
 22. Zarathustra – Prophet
 23. Zephyr – Wind
 24. Zaha – Architect
 25. Zurbarán – Painter
 26. Zakynthos – Island
 27. Zakopane – Town
 28. Zephyr – Myth
 29. Zagros – Mountains
 30. Zaporizhzhia – City
 31. Zebulun – Tribe
 32. Zhang – Surname
 33. Zlatan – Footballer
 34. Zeno – Emperor
 35. Zora – Writer
 36. Zoltan – Name
 37. Zephyr – God
 38. Zosia – Actress
 39. Ziggy – Character
 40. Zane – Author
 41. Zimmer – Composer
 42. Zoltar – Machine
 43. Zelig – Character
 44. Zurich – Financial
 45. Zuckerberg – Entrepreneur
 46. Zingiber – Genus
 47. Zermelo – Mathematician
 48. Zygmunt – King
 49. Zephyrine – Name
 50. Zahara – Actress

Positive Nouns Starting With Z

 1. Zeal – Enthusiasm
 2. Zenith – Peak
 3. Zest – Excitement
 4. Zephyr – Breeze
 5. Zen – Tranquility
 6. Zodiac – Astrology
 7. Zestfulness – Vitality
 8. Zing – Energy
 9. Zenitude – Calmness
 10. Zestiness – Liveliness
 11. Zymurgy – Craft
 12. Zodiacal – Celestial
 13. Zinger – Witticism
 14. Zillion – Abundance
 15. Zephyr – Gentleness
 16. Zoo – Diversity
 17. Zeitgeist – Spirit
 18. Zephyranthes – Beauty
 19. Zen – Harmony
 20. Zest – Gusto
 21. Zircon – Brilliance
 22. Zingiber – Flavor
 23. Zephyr – Softness
 24. Zamboni – Smoothness
 25. Zest – Vivacity
 26. Ziggurat – Grandeur
 27. Zebra – Uniqueness
 28. Zenith – Summit
 29. Zinc – Strength
 30. Zest – Flair
 31. Zephyr – Refreshment
 32. Zaffre – Brightness
 33. Zymase – Catalyst
 34. Zen – Mindfulness
 35. Zarzuela – Entertainment
 36. Zeal – Passion
 37. Zenith – Highpoint
 38. Zest – Spice
 39. Zirconium – Durability
 40. Zephyr – Coolness
 41. Zen – Serenity
 42. Zephyranthes – Elegance
 43. Zillion – Infinity
 44. Zucchini – Health
 45. Zenith – Climax
 46. Zither – Music
 47. Zest – Piquancy
 48. Zephyr – Ease
 49. Zen – Insight
 50. Zircon – Luster

Animals Starting With Z

 1. Zebra – Mammal
 2. Zebu – Bovine
 3. Zebrafish – Fish
 4. Zorilla – Carnivore
 5. Zokor – Rodent
 6. Zooplankton – Organism
 7. Zorse – Hybrid
 8. Zebrafowl – Bird
 9. Zonkey – Hybrid
 10. Zander – Fish
 11. Zorros – Fox
 12. Zebra Shark – Shark
 13. Zebra Mussels – Mollusk
 14. Zebroid – Hybrid
 15. Zapata Sparrow – Bird
 16. Zanj Sunbird – Bird
 17. Zonure – Lizard
 18. Zigzag Heron – Bird
 19. Zebra Finch – Bird
 20. Zorro – Canid
 21. Zebra Dove – Bird
 22. Zanzibar Red Colobus – Monkey
 23. Zorro Lobo – Mammal
 24. Zebra Pleco – Fish
 25. Zamboangita – Insect
 26. Zanj Elephant Shrew – Mammal
 27. Zosterops – Bird
 28. Zambian Mole Rat – Rodent
 29. Zaniskari Pony – Horse
 30. Zebra Tarantula – Spider

Places Starting With Z

 1. Zurich – City
 2. Zanzibar – Island
 3. Zagreb – Capital
 4. Zambia – Country
 5. Zimbabwe – Country
 6. Zanzibar City – City
 7. Zamboanga – City
 8. Zermatt – Town
 9. Zahedan – City
 10. Zlin – City
 11. Zadar – City
 12. Zeeland – Province
 13. Zephyrhills – City
 14. Zurmat – District
 15. Zabrze – City
 16. Ziguinchor – Region
 17. Zonguldak – City
 18. Zamora – City
 19. Zaragoza – City
 20. Zihuatanejo – Resort
 21. Zaozhuang – City
 22. Zakynthos – Island
 23. Zlin Region – Region
 24. Zunyi – City
 25. Zadar County – County
 26. Zhanjiang – City
 27. Zhenjiang – City
 28. Zurich Canton – Canton
 29. Zaltbommel – City
 30. Zacatecas – City

Food Starting With Z

 1. Zucchini – Vegetable
 2. Ziti – Pasta
 3. Za’atar – Spice
 4. Zabaglione – Dessert
 5. Zakuski – Appetizer
 6. Zwieback – Toast
 7. Zarzuela – Stew
 8. Zander – Fish
 9. Zebra Cake – Dessert
 10. Zampone – Sausage
 11. Zongzi – Dumpling
 12. Zuppa – Soup
 13. Zuccotto – Dessert
 14. Zrazy – Meat
 15. Zakouska – Snack
 16. Zopf – Bread
 17. Zucchini Bread – Loaf
 18. Zurek – Soup
 19. Zerde – Pudding
 20. Zafrani Pulao – Rice
 21. Zelten – Cake
 22. Za’atar Manakish – Flatbread
 23. Zlabia – Sweet
 24. Zimtsterne – Cookie
 25. Zaletti – Biscuit
 26. Zanahorias – Carrots
 27. Zampina – Sausage
 28. Zafran – Saffron
 29. Zakynthos Pie – Pie
 30. Zalouk – Salad

Objects Starting With Z

 1. Zipper – Fastener
 2. Zeppelin – Airship
 3. Zither – Instrument
 4. Zafu – Cushion
 5. Zamboni – Resurfacer
 6. Zodiac – Chart
 7. Zester – Tool
 8. Zucchetto – Hat
 9. Zafira – Car
 10. Zen Garden – Landscape
 11. Zebrawood – Timber
 12. Zibellino – Fur
 13. Zigzag – Pattern
 14. Zamzam – Bottle
 15. Zoot Suit – Clothing
 16. Zakat Box – Container
 17. Zildjian – Cymbal
 18. Zurna – Oboe
 19. Zabuton – Mat
 20. Zebu Horn – Ornament
 21. Zwicker – Glasses
 22. Zapper – Device
 23. Zambuk – Ointment
 24. Zaffre – Pigment
 25. Zarf – Holder
 26. Zibeline – Fabric
 27. Zodiacal Light – Phenomenon
 28. Zirconia – Gemstone
 29. Zill – Instrument
 30. Zucchini Slicer – Utensil

Uncountable Nouns Starting With Z

 1. Zeal – Enthusiasm
 2. Zen – Tranquility
 3. Zest – Excitement
 4. Zoology – Biology
 5. Zymurgy – Fermentation
 6. Zirconium – Element
 7. Zinc – Metal
 8. Zephyr – Breeze
 9. Zeitgeist – Spirit
 10. Zoography – Animalography
 11. Zymology – Science
 12. Zionism – Movement
 13. Zilch – Nothingness
 14. Zestfulness – Vitality
 15. Zirconia – Ceramic
 16. Zaniness – Silliness
 17. Zestiness – Spiciness
 18. Zabaglione – Custard
 19. Zaffre – Color
 20. Zincography – Printing
 21. Zebrawood – Woodwork
 22. Zucchini – Produce
 23. Zircon – Gemology
 24. Zest – Vigor
 25. Zoetrope – Animation
 26. ZionIdeology
 27. Zebu – Livestock
 28. Zymology – Fermenting
 29. Zoster – Virus
 30. Zephyr – Windiness

Nouns that begin with Z

Nouns that start with Z 1

Nouns that starting with Z

Leave a Comment